Trung tâm máy tính được thành lập vào năm 2005 với chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường; triển khai công nghệ, quản trị cơ sở vật chất công nghệ thông tin dùng chung do Trung tâm phụ trách. Xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển cơ sở hạng tầng công nghệ thông tin và truyền thông của trường; quy hoạch và phát triển hệ thống phần mềm dùng chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và đào tạo tại trường

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

      Ngày 31/3/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Trường, Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm bàn thảo về phương hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.        Tham dự […]

Trường Đại học Công nghệ triển khai công tác đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

  Sau thành công của 05 chương trình đào tạo (CTĐT) gồm Công nghệ thông tin (năm 2009), Công nghệ điện tử – truyền thông (năm 2013), Khoa học máy tính (năm 2014) và Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (năm 2018) đạt chất lượng đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn kiểm […]