Trung tâm máy tính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa chỉ: G2B, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37547.463; Email: ccne@vnu.edu.vn