Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

      Ngày 31/3/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Trường, Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm bàn thảo về phương hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

       Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng Trường, Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027.

       Phát biểu khai mạc, GS.TS. Chử Đức Trình – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ đã điểm lại một số dấu ấn của Nhà trường trong năm vừa qua và thông qua chương trình làm việc.

GS.TS. Chử Đức Trình phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ tư Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

        Tại phiên họp, các thành viên hội đồng trường đã trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như: 1) Dự thảo về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Công nghệ; 2) Dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của trường; 3) Dự thảo báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023. Hội đồng Trường cũng đã nghe báo cáo và trao đổi về dự kiến phương án tuyển sinh và chính sách học phí năm 2023. 

TS. Nguyễn Anh Thái trình bày các Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS. Phạm Bảo Sơn thảo luận và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động tiếp theo của Nhà trường

GS.TS Nguyễn Hữu Đức nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về việc phát triển Nhà trường thời gian tới

Ông Trần Hữu Quyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VNPT Technology đề xuất Nhà trường nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác với doanh nghiệp theo hình thức cử sinh viên tới doanh nghiệp làm thực tập sinh

    Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phiên họp lần thứ tư của Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các thành viên và đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

    Phiên họp lần thứ tư của Hội đồng Trường ĐH Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành tất cả nội dung trong chương trình làm việc đề ra, phát huy vai trò của Hội đồng Trường trong việc quyết định chiến lược của Trường.

(UET-News)