Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

   Ngày 26/03/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm bàn thảo về phương hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

    Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng Trường, Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027.

   Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Trường ĐHCN đã giới thiệu danh sách các thành viên Hội đồng trường và điểm lại một số dấu ấn của Nhà trường. Tiền thân của Trường ĐHCN là Khoa Công nghệ, trực thuộc ĐHQGHN được thành lập năm 1999. Đến nay, Nhà trường đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, cơ cấu tổ chức, bộ máy đã hoàn thiện và phát triển với 08 Khoa/Viện đào tạo, 18 chương trình đào tạo đại học, 12 chương trình đào tạo thạc sĩ và 08 chương trình đào tạo tiến sĩ, hơn 200 giảng viên và nghiên cứu viên chất lượng cao, trong đó có 06 giáo sư và 27 phó giáo sư. Tính đến nay, Trường có 304 bài báo khoa học, trong đó có 160 bài ISI/Scopus, 18 sản phẩm khoa học công nghệ được cấp bằng sở hữu trí tuệ.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

    Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Trường ĐHCN đã tiến hành bầu các chức danh trong Hội đồng Trường. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ GS.TS Chử Đức Trình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022-2027 và Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn được bầu giữ chức vụ Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022-2027.

    Trên cơ sở lắng nghe kết quả hoạt động của Nhà trường trong năm vừa qua, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động tiếp theo của Nhà trường.

    Với tư cách là thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ PGS.TS. Bùi Thế Duy đánh giá cao sự thay đổi mang tính thích ứng của Nhà trường trong thời gian qua với việc mở mới hàng loạt chương trình đào tạo liên ngành, phù hợp với xu hướng của thế giới như: Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Hàng không vũ trụ, Công nghệ kỹ thuật xây dựng… Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới trên tinh thần quản trị, chú trọng phát triển các phòng thí nghiệm thực hành bên cạnh hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu; Nâng cao tính phân cấp, phân quyền và trách nhiệm giải trình tới từng bộ phận, phòng ban, đơn vị; Học hỏi kinh nghiệm và mô hình tự chủ của các đại học lớn ở trong và ngoài nước.

PGS.TS. Bùi Thế Duy đánh giá cao sự thay đổi mang tính thích ứng của Nhà trường trong thời gian qua

    Theo Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, yếu tố quan trọng nhất của tự chủ là việc phát triển đội ngũ. Phó Giám đốc yêu cầu, Trường cần nhanh chóng xây dựng Quy chế làm việc của giảng viên Nhà trường trên cơ sở Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHQGHN mới được ban hành tạo động lực để giảng viên, cán bộ nghiên cứu gắn bó lâu dài với đơn vị, tổ chức. Bên cạnh đó, Trường cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác với địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

    Ông Trần Hữu Quyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VNPT Technology đề xuất Nhà trường nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ theo hình thức cử sinh viên tới doanh nghiệp làm thực tập sinh. Chương trình nhằm mục đích tăng cường tính chủ động, sáng tạo của sinh viên, đồng thời giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhân sự có năng lực, kỹ năng tốt. Ông Trần Hữu Quyền cũng gợi ý Nhà trường xây dựng và định vị thương hiệu bằng việc phát hiện, bồi dưỡng sinh viên, học viên trở thành các sản phẩm đào tạo chất lượng cao.

    Đồng quan điểm với Ông Trần Hữu Quyền, TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng nhấn mạnh những nội dung Nhà trường cần đẩy mạnh. Cụ thể là, kiến tạo môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, năng động để thu hút cán bộ, đề tài nghiên cứu; định vị thương hiệu Nhà trường; xây dựng chương trình đào tạo với những điểm khác biệt và gắn liền với doanh nghiệp, xã hội; kết nối sinh viên với các dự án trải nghiệm hoặc thực tập sinh tại các doanh nghiệp.

    Kết thúc phiên họp, các thành viên Hội đồng trường cùng thảo luận, thống nhất thông qua Báo cáo về Định hướng phát triển của Trường; Kế hoạch tài chính năm 2022, đồng thời góp ý cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCN và Quy chế hoạt động của Hội đồng trường để Hội đồng trường thông qua trong thời gian tới.

   Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường, Trường ĐHCN nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc đặc biệt của Nhà trường, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai, đồng thời khẳng định sự thống nhất trong đa dạng với nhiều mô hình phát triển của ĐHQGHN.

 Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 19 thành viên, trong đó có 04 thành viên đương nhiên và 15 thành viên được bầu tại hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường tổ chức ngày 24/12/2021. Các thành viên của Hội đồng Trường bao gồm đại diện ĐHQGHN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, đại diện cán bộ, giảng viên, các doanh nghiệp đối tác uy tín. Tiêu chí bầu thành viên Hội đồng Trường được thực hiện theo quy định của Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Một số hình ảnh tại Phiên họp

(UET-News)