Sản phẩm

Th4
18

Triển khai hệ thống Tra cứu điểm thi

Trung tâm máy tính triển khai hệ thống điểm thi thay thế cho hệ thống được triển khai từ năm 2003 đến nay. Để tra cứu điểm thi của mình, học viên và sinh viên sử dụng tài khoản email vnu để tra cứu điểm thi học kỳ. Hệ thống được triển khai từ 16/11/2017, […]

By tuanta91 | Sản phẩm
DETAIL
TOP
Created with Visual Composer
98toto dewatatoto dewata toto super4dtoto
98toto dewatatoto dewata toto super4dtoto