Trường Đại học Công nghệ triển khai công tác đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Trường Đại học Công nghệ triển khai công tác đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

  Sau thành công của 05 chương trình đào tạo (CTĐT) gồm Công nghệ thông tin (năm 2009), Công nghệ điện tử – truyền thông (năm 2013), Khoa học máy tính (năm 2014) và Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (năm 2018) đạt chất lượng đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) tiếp tục đăng ký kiểm định CTĐT kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (Khoa Công nghệ thông tin), từ ngày 21 đến ngày 25/02/2022.

   Để đạt được kết quả tốt nhất, ngay từ tháng 05/2021, Nhà trường đã khởi động chuỗi các hoạt động tập huấn nội bộ và thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT nhằm hướng dẫn, chia sẻ cho Khoa và Bộ môn các thông tin cần thiết để viết báo cáo tự đánh giá, đồng thời chuẩn bị hồ sơ minh chứng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Đội ngũ giảng viên, cán bộ của CTĐT và Khoa Công nghệ thông tin đã nỗ lực trong thời gian dài để tham gia các khóa tập huấn về từng tiêu chuẩn, tiêu chí của bộ tiêu chuẩn.

  Đến nay báo cáo tự đánh giá của CTĐT kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu đã hoàn thiện và gửi đến AUN-QA. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Trường ĐHCN sẽ chính thức bước vào đợt đánh giá ngoài chất lượng cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA bằng hình thức trực tuyến.

  Đối với Trường Đại học Công nghệ nói chung và Khoa CNTT nói riêng, việc tham gia đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA là sự khẳng định, cam kết về chất lượng các CTĐT đối với xã hội và quốc tế. Đồng thời đây là cơ hội để người học được thụ hưởng những CTĐT có chất lượng theo chuẩn quốc tế, cơ hội việc làm sẽ cao hơn và nhận nhiều ưu đãi khi làm việc cho các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài. Đối với đội ngũ quản lý, giảng viên và cán bộ khi tham gia quá trình tự đánh giá có thể liên tục cải tiến các hoạt động đào tạo, nghiên cứu. 

  Ngoài ra, trong công tác chuẩn bị, Trường ĐHCN đã nhận được sự hỗ trợ của Viện Đảm bảo chất lượng (ĐHQGHN), Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐHQGHN) cùng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, là những chuyên gia tư vấn giúp Trường ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện tự chủ.

(Video) Giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN):

                               

(Video) Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐHCN):

                              

(UET-News)