Trung tâm máy tính được thành lập vào năm 2005 với chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường; triển khai công nghệ, quản trị cơ sở vật chất công nghệ thông tin dùng chung do Trung tâm phụ trách. Và thực hiện các nhiệm vụ:

– Xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển cơ sở hạng tầng công nghệ thông tin và truyền thông của trường; quy hoạch và phát triển hệ thống phần mềm dùng chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và đào tạo tại trường; đảm bảo kỹ thuật các Phòng thực hành máy tính do Trung tâm quản lý; hỗ trợ người dùng, bảo trì hệ thống máy tính cá nhân cho các đơn vị chức năng;

– Quản trị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; quản trị và duy trì các hệ thống Website của trường; quản trị hệ thống Email, hệ thống tài khoản cho cán bộ và người học.

– Thực hiện công tác máy tính tuyển sinh; vận hành các hệ thống chấm thi trắc nghiệm; chuẩn hóa và đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.