Author admin

Trường quay bài giảng điện tử

Để có được những bài giảng sinh động, chất lượng và lôi cuốn bạn không những cần sử dụng một dịch vụ quay phim tốt mà còn cần khâu dựng phim chuyên nghiệp. Với trường quay được trang bị phòng thu đảm bảo tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng cùng với các thiết dựng…

Xây dựng và triển khai e-learning

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xây dựng và triển khai hệ thống E-learning hỗ trợ học tập và đào tạo trực tuyến. Giáo dục trực tuyến cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Học viên có thể truy cập…

Xây dựng website

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xây dựng hệ thống CMS, website trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở. Quản trị những nội dung tài liệu điện tử (bao gồm những tài liệu, văn bản số và đã được số hoá) của tổ chức. Những chức năng bao gồm: Tạo lập nội dung;…

Các dịch vụ quản trị mạng

Trung tâm máy tính triển khai các dịch vụ, công cụ để giám sát hoạt động mạng của đơn vị.  Hệ thống giám sát an toàn mạng  được xây dựng theo các nhómgiải pháp sau: Giải pháp quản lý thông tin an ninh: tập trung vào việc thu thập, lưu trữ và biểu diễn nhật ký; Giải pháp…