Hệ thống đào tạo trực tuyến

E-learning là một phương pháp hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải những kiến thức và kĩ năng đến những người học là cá nhân và tổ chức ở bất kì nơi nào trên thới giới tại bất kì thời điểm nào.Với các công cụ đào tạo truyền thông phong phú, cộng đồng người học online và các buổi thảo luận trực tuyến, E-learning giúp mọi người mở rộng cơ hội tiếp cận với các khoa học và đào tạo nhưng lại giảm chi phí.Các triển khai e-leanrning của chúng tôi dựa trên nền tảng các sản phẩm mã nguồn mở với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn.

E-learning là một loại hình đào tạo năng động:Nội dung thông tin mang tính thời đại, thực tế, không phải là những thông tin cũ hoặc “những thông tin ít phổ biến”. Các chuyên gia về mạng trực tuyến, các nguồn thông tin đáng tin cậy nhất, các phương pháp tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp nhanh chóng và đơn giản.

E-learning là hoạt động thực tế: học những kiến thức mình cần vào thời điểm nào bạn cần.

E-learning là loại hình đào tạo mà học viên là chủ đạo:Người tham gia vào loại hình đào tạo E-learning tự kiểm soát tốc độ học, công cụ học tập, địa điểm học cũng như khối lượng kiến thức mà học muốn thu nhận, họ được tự mình quyết định cách thức thu nhận kiến thức, kĩ năng và khả năng phù hợp với phong cách học của chính mình.

E-learning là một loại hình đào tạo mang tính cá nhân:Mỗi học viên của chương trình đào tạo E-learning lựa chọn các hoạt động từ danh mục cơ hội học tập cá nhân liên quan trực tiếp nhất tới kiến thức nền tảng, nhiệm vụ và công việc của mình tại thời điểm đó.

E-learning là loại hình đào tạo tổng quát: E-learning cung cấp các hoạt động đào tạo từ rất nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tất cả các chủ đề có thể nghĩ ra được, cho phép học viên lựa chọn dạng thức hoặc phương pháp học tập hoặc nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tùy ý.