Browsing: Sản phẩm

Các dịch vụ quản trị mạng

Trung tâm máy tính triển khai các dịch vụ, công cụ để giám sát hoạt động mạng của đơn vị.  Hệ thống giám sát an toàn mạng  được xây dựng theo các nhómgiải pháp sau: Giải pháp quản lý thông tin an ninh: tập trung vào việc thu thập, lưu trữ và biểu diễn nhật ký; Giải pháp…

Hệ thống hỏi đáp trực tuyến

Hệ thống hỏi đáp trực tuyến trong mô hình học tập là một hệ thống hỏi đáp miền mở (open domain Q&A systems) với các câu hỏi được đặt bởi sinh viên. Tuy nhiên, các câu hỏi này sẽ không được đặt trực tiếp cho hệ thống mà được đặt cho giảng viên tham gia…