Daily Archives: 12 Tháng Mười, 2018

Xây dựng và triển khai e-learning

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xây dựng và triển khai hệ thống E-learning hỗ trợ học tập và đào tạo trực tuyến. Giáo dục trực tuyến cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Học viên có thể truy cập…

Xây dựng website

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xây dựng hệ thống CMS, website trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở. Quản trị những nội dung tài liệu điện tử (bao gồm những tài liệu, văn bản số và đã được số hoá) của tổ chức. Những chức năng bao gồm: Tạo lập nội dung;…